Latín II

Graos nos que pondera:

1 - Ciencia Política e da Administración0.2
2 - Ciencias da Cultura e Difusión Cultural0.2
3 - Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios0.2
4 - Dereito0.2
5 - Dirección e Xestión Pública0.2
6 - Español: Estudos Lingüísticos e Literarios0.2
7 - Filoloxía Clásica0.2
8 - Filosofía0.2
9 - Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios0.2
10 - Historia0.2
11 - Historia da Arte0.2
12 - Humanidades0.2
13 - Información e Documentación0.2
14 - Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios0.2
15 - Lingua e Literatura Españolas0.2
16 - Lingua e Literatura Galegas0.2
17 - Lingua e Literatura Inglesas0.2
18 - Linguas e Literaturas Modernas0.2
19 - Linguas Estranxeiras0.2
20 - Relacións Laborais e Recursos Humanos0.2
21 - Tradución e Interpretación0.2
22 - Xeografía e Historia0.2
23 - Xeografía e Ordenación do Territorio0.2
24 - Xestión Dixital da Información e Documentación0.2
25 - Xornalismo0.2
26 - Administración e Dirección de Empresas0.1
27 - Ciencias da Actividade Física e do Deporte0.1
28 - Ciencias Empresariais0.1
29 - Comercio0.1
30 - Comunicación Audiovisual0.1
31 - Economía0.1
32 - Educación Infantil0.1
33 - Educación Primaria0.1
34 - Educación Social0.1
35 - Mestre en Educación Infantil0.1
36 - Mestre en Educación Primaria0.1
37 - Pedagoxía0.1
38 - Publicidade e Relacións Públicas0.1
39 - Socioloxía0.1
40 - Traballo Social0.1
41 - Turismo0.1
42 - Xestión de Pequenas e Medianas Empresas0.1