2ª Lingua Estranxeira II

Graos nos que pondera:

1 - Administración e Dirección de Empresas0.2
2 - Ciencia Política e da Administración0.2
3 - Ciencias da Actividade Física e do Deporte0.2
4 - Ciencias da Cultura e Difusión Cultural0.2
5 - Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios0.2
6 - Ciencias Empresariais0.2
7 - Comercio0.2
8 - Comunicación Audiovisual0.2
9 - Criminoloxía0.2
10 - Dereito0.2
11 - Dirección e Xestión Pública0.2
12 - Economía0.2
13 - Educación Infantil0.2
14 - Educación Primaria0.2
15 - Educación Social0.2
16 - Español: Estudos Lingüísticos e Literarios0.2
17 - Filoloxía Clásica0.2
18 - Filosofía0.2
19 - Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios0.2
20 - Historia0.2
21 - Historia da Arte0.2
22 - Humanidades0.2
23 - Información e Documentación0.2
24 - Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios0.2
25 - Lingua e Literatura Españolas0.2
26 - Lingua e Literatura Galegas0.2
27 - Lingua e Literatura Inglesas0.2
28 - Linguas e Literaturas Modernas0.2
29 - Linguas Estranxeiras0.2
30 - Mestre en Educación Infantil0.2
31 - Mestre en Educación Primaria0.2
32 - Pedagoxía0.2
33 - Publicidade e Relacións Públicas0.2
34 - Relacións Laborais e Recursos Humanos0.2
35 - Socioloxía0.2
36 - Traballo Social0.2
37 - Tradución e Interpretación0.2
38 - Turismo0.2
39 - Xeografía e Historia0.2
40 - Xeografía e Ordenación do Territorio0.2
41 - Xestión de Pequenas e Medianas Empresas0.2
42 - Xestión Dixital da Información e Documentación0.2
43 - Xestión Industrial de Moda0.2
44 - Xornalismo0.2