Grao en Xestión Industrial de Moda

  • Rama: Ciencias Sociais e Xurídicas

Materias que ponderan no grao:

2ª Lingua Estranxeira II0.2
Artes Escénicas0.2
Cultura Audiovisual II0.2
Debuxo Técnico II0.2
Deseño0.2
Economía da Empresa0.2
Fundamentos da Arte II0.2
Historia da Arte0.2
Historia da Filosofía0.2
Matemáticas Aplicadas II0.2
Matemáticas II0.2
Química0.1

Titulacións ofertadas en Galicia:

TitulaciónCampusPrazasNota XuñoNota Setembro
Grao en Xestión Industrial da Moda (**) Campus de Ferrol507,63