Grao en Historia da Arte

  • Rama: Artes e Humanidades

Materias que ponderan no grao:

2ª Lingua Estranxeira II0.2
Fundamentos da Arte II0.2
Grego II0.2
Historia da Arte0.2
Historia da Filosofía0.2
Latín II0.2
Matemáticas Aplicadas II0.2
Xeografía0.2
Artes Escénicas0.1
Cultura Audiovisual II0.1
Debuxo Técnico II0.1
Deseño0.1
Economía da Empresa0.1

Titulacións ofertadas en Galicia:

TitulaciónCampusPrazasNota XuñoNota Setembro
Grao en Historia da Arte Campus de Santiago de Compostela906,78