Grao en Publicidade e Relacións Públicas

  • Rama: Ciencias Sociais e Xurídicas

Materias que ponderan no grao:

2ª Lingua Estranxeira II0.2
Cultura Audiovisual II0.2
Debuxo Técnico II0.2
Deseño0.2
Economía da Empresa0.2
Fundamentos da Arte II0.2
Historia da Arte0.2
Matemáticas Aplicadas II0.2
Matemáticas II0.2
Grego II0.1
Historia da Filosofía0.1
Latín II0.1
Xeografía0.1

Titulacións ofertadas en Galicia:

TitulaciónCampusPrazasNota XuñoNota Setembro
Grao en Publicidade e Relacións Públicas Campus de Pontevedra1008,33