Grao en Mestre en Educación Primaria

  • Rama: Ciencias Sociais e Xurídicas

Materias que ponderan no grao:

2ª Lingua Estranxeira II0.2
Bioloxía0.2
Física0.2
Fundamentos da Arte II0.2
Historia da Arte0.2
Historia da Filosofía0.2
Matemáticas Aplicadas II0.2
Matemáticas II0.2
Química0.2
Xeografía0.2
Xeoloxía0.2
Artes Escénicas0.1
Debuxo Técnico II0.1
Deseño0.1
Grego II0.1
Latín II0.1

Titulacións ofertadas en Galicia:

TitulaciónCampusPrazasNota XuñoNota Setembro
Grao en Mestre en Educación Primaria Campus de Santiago de Compostela1128,95
Simultaneidade en Educación Infantil e Educación Primaria Campus de Santiago de Compostela1611,85
Grao en Mestre en Educación Primaria Campus de Lugo827,424
Simultaneidade dos Graos de Mestre en Infantil e Primaria Campus de Lugo1610,53