Grao en Educación Infantil

  • Rama: Ciencias Sociais e Xurídicas

Materias que ponderan no grao:

2ª Lingua Estranxeira II0.2
Bioloxía0.2
Física0.2
Fundamentos da Arte II0.2
Historia da Arte0.2
Historia da Filosofía0.2
Matemáticas Aplicadas II0.2
Matemáticas II0.2
Química0.2
Xeografía0.2
Xeoloxía0.2
Artes Escénicas0.1
Debuxo Técnico II0.1
Deseño0.1
Grego II0.1
Latín II0.1

Titulacións ofertadas en Galicia:

TitulaciónCampusPrazasNota XuñoNota Setembro
Grao en Educación Infantil Campus de Ourense757,5
Grao en Educación Infantil Campus de Pontevedra757,7
Grao en Educación Infantil (*) Campus de Vigo755,68
Grao en Educación Infantil Campus da Coruña1207,67