Grao en Economía

  • Rama: Ciencias Sociais e Xurídicas

Materias que ponderan no grao:

2ª Lingua Estranxeira II0.2
Bioloxía0.2
Economía da Empresa0.2
Física0.2
Historia da Filosofía0.2
Matemáticas Aplicadas II0.2
Matemáticas II0.2
Química0.2
Xeografía0.2
Fundamentos da Arte II0.1
Grego II0.1
Historia da Arte0.1
Latín II0.1

Titulacións ofertadas en Galicia:

TitulaciónCampusPrazasNota XuñoNota Setembro
Grao en Economía Campus de Vigo608,244
Grao en Economía Campus de Santiago de Compostela1505,16
Grao en Economía Campus da Coruña905,04