Grao en Dirección e Xestión Pública

  • Rama: Ciencias Sociais e Xurídicas

Materias que ponderan no grao:

2ª Lingua Estranxeira II0.2
Economía da Empresa0.2
Historia da Filosofía0.2
Latín II0.2
Matemáticas Aplicadas II0.2
Matemáticas II0.2
Xeografía0.2
Fundamentos da Arte II0.1
Grego II0.1
Historia da Arte0.1

Titulacións ofertadas en Galicia:

TitulaciónCampusPrazasNota XuñoNota Setembro
Grao en Dirección e Xestión Pública - Presencial Campus de Pontevedra255
Grao en Dirección e Xestión Pública - Semipresencial Campus de Pontevedra207,1