Grao en Ciencias Empresariais

  • Rama: Ciencias Sociais e Xurídicas

Materias que ponderan no grao:

2ª Lingua Estranxeira II0.2
Bioloxía0.2
Economía da Empresa0.2
Física0.2
Historia da Filosofía0.2
Matemáticas Aplicadas II0.2
Matemáticas II0.2
Química0.2
Xeografía0.2
Fundamentos da Arte II0.1
Grego II0.1
Historia da Arte0.1
Latín II0.1

Titulacións ofertadas en Galicia:

TitulaciónCampusPrazasNota XuñoNota Setembro
Grao en Ciencias Empresariais Campus da Coruña905
Simultaneidade dos Graos de Ciencias Empresariais e Turismo (*) Campus da Coruña257,59