Grao en Ciencia Política e da Administración

  • Rama: Ciencias Sociais e Xurídicas

Materias que ponderan no grao:

2ª Lingua Estranxeira II0.2
Cultura Audiovisual II0.2
Economía da Empresa0.2
Historia da Filosofía0.2
Latín II0.2
Xeografía0.2
Fundamentos da Arte II0.1
Grego II0.1
Historia da Arte0.1
Matemáticas Aplicadas II0.1
Matemáticas II0.1

Titulacións ofertadas en Galicia:

TitulaciónCampusPrazasNota XuñoNota Setembro
Grao en Ciencia Política e da Administración Campus de Santiago de Compostela1255