Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

  • Rama: Ciencias Sociais e Xurídicas

Materias que ponderan no grao:

2ª Lingua Estranxeira II0.2
Bioloxía0.2
Economía da Empresa0.2
Física0.2
Historia da Filosofía0.2
Matemáticas Aplicadas II0.2
Matemáticas II0.2
Química0.2
Xeografía0.2
Fundamentos da Arte II0.1
Grego II0.1
Historia da Arte0.1
Latín II0.1

Titulacións ofertadas en Galicia:

TitulaciónCampusPrazasNota XuñoNota Setembro
Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte Campus de Pontevedra1008,406
Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte (**) Campus da Coruña1208,7