Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios

  • Rama: Artes e Humanidades

Materias que ponderan no grao:

2ª Lingua Estranxeira II0.2
Artes Escénicas0.2
Cultura Audiovisual II0.2
Fundamentos da Arte II0.2
Grego II0.2
Historia da Arte0.2
Historia da Filosofía0.2
Latín II0.2
Xeografía0.2

Titulacións ofertadas en Galicia:

TitulaciónCampusPrazasNota XuñoNota Setembro
Grao en Galego-Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios Campus da Coruña405,74
Simultaneidade dos Graos de Inglés e Galego e Portugués Campus da Coruña55
Simultaneidade dos Graos de Español e Galego e Portugués Campus da Coruña58,158