Grao en Paisaxe

  • Rama: Enxeñaría e Arquitectura

Materias que ponderan no grao:

Bioloxía0.2
Debuxo Técnico II0.2
Deseño0.2
Xeografía0.2
Xeoloxía0.2
Artes Escénicas0.1
Economía da Empresa0.1
Física0.1
Fundamentos da Arte II0.1
Historia da Arte0.1
Matemáticas Aplicadas II0.1
Matemáticas II0.1
Química0.1

Titulacións ofertadas en Galicia:

TitulaciónCampusPrazasNota XuñoNota Setembro
Grao en Paisaxe Campus de Lugo505