Grao en Filosofía

  • Rama: Artes e Humanidades

Materias que ponderan no grao:

2ª Lingua Estranxeira II0.2
Cultura Audiovisual II0.2
Fundamentos da Arte II0.2
Grego II0.2
Historia da Arte0.2
Historia da Filosofía0.2
Latín II0.2
Matemáticas Aplicadas II0.2
Xeografía0.2
Artes Escénicas0.1

Titulacións ofertadas en Galicia:

TitulaciónCampusPrazasNota XuñoNota Setembro
Grao en Filosofía Campus de Santiago de Compostela655,354