Grao en Arquitectura Técnica

  • Rama: Enxeñaría e Arquitectura

Materias que ponderan no grao:

Debuxo Técnico II0.2
Deseño0.2
Física0.2
Fundamentos da Arte II0.2
Historia da Arte0.2
Matemáticas II0.2
Matemáticas Aplicadas II0.1
Química0.1
Xeografía0.1
Xeoloxía0,2**
Economía da Empresa0,1*

Titulacións ofertadas en Galicia:

TitulaciónCampusPrazasNota XuñoNota Setembro
Grao en Arquitectura Técnica Campus da Coruña755,2