Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios

  • Rama: Artes e Humanidades

Materias que ponderan no grao:

2ª Lingua Estranxeira II0.2
Cultura Audiovisual II0.2
Fundamentos da Arte II0.2
Grego II0.2
Historia da Arte0.2
Historia da Filosofía0.2
Latín II0.2
Artes Escénicas0.1
Xeografía0.1

Titulacións ofertadas en Galicia:

TitulaciónCampusPrazasNota XuñoNota Setembro
Grao en CC da Linguaxe e Estudos Literarios - Presencial Campus de Vigo405
Grao en CC da Linguaxe e Estudos Literarios - Semipresencial Campus de Vigo105,45