Grao en Ciencias da Cultura e Difusión Cultural

  • Rama: Artes e Humanidades

Materias que ponderan no grao:

2ª Lingua Estranxeira II0.2
Cultura Audiovisual II0.2
Deseño0.2
Economía da Empresa0.2
Fundamentos da Arte II0.2
Historia da Arte0.2
Historia da Filosofía0.2
Latín II0.2
Xeografía0.2
Artes Escénicas0.1
Grego II0.1

Titulacións ofertadas en Galicia:

TitulaciónCampusPrazasNota XuñoNota Setembro
Grao en Ciencias da Cultura e Difusión Cultural - Presencial Campus de Lugo406,82
Grao en Ciencias da Cultura e Difusión Cultural - Semipresencial Campus de Lugo255