Grao en Lingua e Literatura Galegas

  • Rama: Artes e Humanidades

Materias que ponderan no grao:

2ª Lingua Estranxeira II0.2
Fundamentos da Arte II0.2
Grego II0.2
Historia da Arte0.2
Historia da Filosofía0.2
Latín II0.2
Artes Escénicas0.1
Cultura Audiovisual II0.1
Xeografía0.1

Titulacións ofertadas en Galicia:

TitulaciónCampusPrazasNota XuñoNota Setembro
Grao en Lingua e Literatura Galegas Campus de Santiago de Compostela505,76